Turism mot terrorism

INDONESIEN Världens fjärde folkrikaste land, Indonesien, har de senaste åren utsatts för flera terrorattentat. Indonesiens förra minister för turism och kultur slår nu fast att en av de viktigaste sätten att bekämpa terrorism är att satsa på turistnäringen.

Huvudstaden i Indonesien, Jakarta, har drabbats av terrorattacker på senare år. Attackerna mot Hotell Marriott den 5 augusti 2003 och 17 juli 2009 samt mot Australiens ambassad den 9 september 2004 har varit av mycket allvarlig karaktär. I Oktober 2005 drabbades även den populära turistdestinationen Bali av ett terrorattentat som förorsakade 23 människoliv och flera hundratals skadade.  Landet ser terrorismen som en av dess största utmaningar.
På Youth Time Global Forum i Jakarta, den 25-27 November, samlades unga ledare världen över för att diskutera globala problem.  En av gästerna var I Gede Ardhika, tidigare minister för kultur och turism i Indonesien, som höll ett seminarium om hållbar turism.  Ardhika har arbetat med mycket med frågor relaterade till landets turism eftersom detta är en av deras viktigaste intäktskällor.  
– Turismen är oerhört viktig för vår ekonomi. Men den turismen måste vara miljömässigt hållbar och grundas på respekt för våra lokala samhällen, konstaterade Ardhika på YT Global Forum.
Ardhika berörde även problematiken med terrorismen som Indonesiska regeringen ser som högprioriterad. Han slog fast att turism inte bara är en ensidig industri som är till för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i landet, utan för med sig en mängd andra dimensioner. En av dessa dimensioner, är enligt Ardhika, att turismen skapar förståelse för människor mellan olika kulturer och i förlängningen kan förhindra terrorattentat.
– Vi brukar tala om turism mot terrorism. Turismen spelar en viktig roll i arbetet med att skapa förståelse mellan olika kulturer och vi ser det därför som en viktig del i vårt förebyggande arbete.

Kommentera