Stockholm Lokalradio bevakar Youth Time Global Forum

I november samlas 150 ungdomar på Jakarta – inom ramen för Youth Time Global Forum 2016 – för att diskutera hållbar utveckling och andra angelägna globala frågor.

Den 24-26 november går Youth Time Global Forum av stapeln på Jakarta. 150 ungdomar från hela världen kommer att samlas i Indonesiens huvudstad för att ta sig an stora hållbarhetsfrågor som är avgörande för nuvarande och framtida generationers liv på jorden.  Fokus ligger i år på att tackla dessa utmaningar genom socialt entreprenörskap och hur tekniska innovationer ska kunna möta dessa långsiktiga utmaningar. Sociala entreprenörer och andra experter kommer att finnas på plats under konferensen och inspirera ungdomarna i sitt arbeta med att ta fram innovativa förslag.  Ansökningstiden för att delta som ungdom på konferensen löper snart ut och det brukar vara ett högt söktryck. Konferensen anordnas av Youth Time International Movement i samarbete med bland annat Indonesiens ambassad i Prag.

Stockholm Lokalradio kommer att vara på plats i Jakarta och bevaka konferensen för att kunna lyfta de hållbarhetsförslag som diskuteras och sedan sätta in dessa i en svensk kontext.

Kommentera