OM OSS

Stockholm Lokalradio – av unga för unga! Ratta in och ratta rätt!

Stockholm Lokalradio är en lokalradiostation i stockholmsområdet som sänder på frekvenserna 95,3 och 101,1 mhz.Vi vill uppmuntra och ta tillvara på kreativiteten och kompetensen hos ungdomar och unga vuxna. I radio ger vi dem ett utlopp och utrymme för sin röst och kreativitet i dagens medieklimat. Vi vill företräda unga i media och fostra morgondagens opinionsbildare!

Comments are closed.