ARGA FLICKOR

arga flickor bildArga Flickor är ett progressivt radioprogram med ena foten i aktivism och andra i skicklig självdistans. Programledarna Wendy Francis Nora Dome Nelson har tagit debatten i egna händer, bokstavligen. Med mikrofonen till hands sätter Arga Flickor fingret på samhällets skevheter. De är två svarta röster ute i etern, mitt bland de vitaste av kulturpersonligheter och den mjukaste av antirasism. Glöden är het – men de är häxorna som aldrig brann.

Arga Flickor sänds fredagar kl 15.00-16.00 på Stockholm Lokalradio 95,3! Avsnitten finns tillgängliga för efterlyssning på Soundcloud!

 

Twitter: @argaflickor1
Facebook: ArgaFlickor
Instagram: @argaflickor

Comments are closed.